DEZAKO - podstrona serwisu

Polityka Prywatności

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, realizując obowiązek informacyjny, pragniemy poinformować o Twoich danych osobowych oraz o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie.
 
Danymi osobowymi zgodnie z definicją określoną w art. 4 ust. 1 RODO są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 
Danymi osobowymi są w szczególności dane zbierane w ramach korzystania ze strony internetowej, serwisu i z innych funkcjonalności systemu, w tym zapisywane w plikach Cookies.
 
W celu marketingowym oraz w celu realizacji zamówienia DEZAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy przetwarza dane w sposób zautomatyzowany. Profilowanie odbywać się będzie na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą wyrazicie Państwo zaznaczając przycisk „zgadzam się”, znajdujący się w dolnej części artykułu.
 
W związku z powyższym zgadzam się na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych podczas korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach Cookies przez firmę.
 
Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i może Pani / Pan ją w dowolnym momencie wycofać z tym, że wyrażenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 
Jednocześnie działając na podstawie art. 13 RODO informujemy, iż:
  • Administratorem danych osobowych jest spółka DEZAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy.
  • Kontakt: ado@dezako.pl
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o jedną z przesłanek określonych w art. 6
 
RODO (zgoda / umowa / ochrona żywotnych interesów / prawnie usprawiedliwiony cel ). Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych oraz w celu realizacji zamówienia. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.
 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu / Pani prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO
  • przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez DEZAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy narusza przepisy RODO, ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.